Hva skal til for at statlige IT-prosjekter på helsefeltet lykkes?

For å holde takt med teknologiutviklingen investerer den norske stat i store prosjekter innenfor utdanning, infrastruktur, digitalisering, helse, sikkerhet, og forsvar. Få prosjekter har den siste tiden fått gjennomgå mer enn store IT-prosjekter innen helse, som – rent erfaringsmessig – er komplekse og tidkrevende å gjennomføre.  Akson, Helseplattformen, og Helseanalyseplattformen er tunge og kostbare prosjekter hvor staten har spyttet inn store ressurser i håp om å lykkes. 

I dagens debattklima stiller mange kritiske spørsmål rundt tunge og langvarige IT-prosjekter, samtidig som mange mener det må åpnes for endring i prosjektene hvis det viser seg nødvendig underveis. Andre interessenter, deriblant helsemyndighetene, ønsker å se dem gjennomført uten store endringer.

De fleste er enige om at helsesektoren trenger nye, gode og effektive IT-løsninger, og at disse er avgjørende for tjenesteytingen og verdiskapingen i sektoren. Men det er uenighet knyttet til hvordan man skal nå målet. Budsjettoverskridelser, lav nytteverdi, og lange tidsrammer blir ofte nevnt som problemområder for prosjektene. IT- og forskningsmiljøene er blant de som har ropt varsko og advart mot denne typen prosjekter. 

Mye må på plass før prosjektene lykkes. Men hva er det som skal til for nettopp det? 

Til denne spennende, og svært aktuelle diskusjonen, har vi samlet et panel bestående av Christin Gorman, programmerinne i Kodemaker, Bendik Bygstad, professor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og Magne Jørgensen, forskningsprofessor på Simula Metropolitan.

Moderator: Elisabeth Jakobsen

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.