Christin Gorman

Christin er en arbeidssom, engasjert og engasjerende programmerer med erfaring i alt fra sanntids kontrollsystemer, GIS verktøy, framsia og baksia på web og mobilapper. Hun er først og fremst systemutvikler, men har også hatt arbeidsoppgaver innenfor alt fra kravspesifikasjon, design, testing, kursing, workshops og prosjektkoordinering. Hun er glad i å dele kunnskap og har med årene blitt en ettertraktet foredragsholder, og holder keynotes og foredrag på konferanser og interne arrangementer både innenlands- og utenlands.