Bendik Bygstad

Bendik Bygstad er professor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole NHH. Han forsker på digitalisering og innovasjon, i privat og offentlig sektor, og har publisert over hundre forskningsartikler internasjonalt.