Thomas Westergren

Thomas Westergren er utdannet sykepleier, og er Førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder. Han har klinisk erfaring primært fra Barneklinikken på Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus, og Barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet sykehus. Gjennomgående i Thomas forskning, og i doktorgraden fra 2017 ved Universitetet i Agder er barn og ungdoms helse og denne gruppens egne erfaringer i kunnskapsbaserte helsetjenester. Thomas er prosjektleder i andre fase av prosjektet Godt begynt hvor foreldres og barns besvarelser om utvikling, psykisk helse og livskvalitet brukes daglig av helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt til utvikling av kunnskapsbaserte kommunale tjenester, og oversikts- og forskningsarbeid om barns selvrapporterte helse.