DIPS

Om sponsoren

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellittkontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø er vi totalt nærmere 320 ansatte.

Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune.

Vi utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver dag i kampen om bedre helse. Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og i kommunehelsetjenesten, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også løsninger for samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS.

Les mer om oss på www.dips.no

Dips_riktig

Går de små, store stegene

Et intervju med Thomas Smedsrud, medisinsk direktør i DIPS.

Utdrag:

«Jeg tror begrepet e-helse er kommet nærmere oss alle sammen gjennom dette året, og vi skal ikke undervurdere den generelle digitaliseringseffekten som kommer ut av dette. Se bare alle som lærer seg nye ting over nett, og det å jobbe over nett! Jeg tror at dette for mange blir en varig endring. Det samme ser vi på helsesiden. Vi ser at veldig mye kan digitaliseres, og at mange nå har fått øynene opp for akkurat det. Trolig representerer koronapandemien et paradigmeskifte for den generelle hop når det gjelder digitalisering», reflekterer Thomas Smedsrud.

«Det skjer mye i forskningsmiljøene som aldri når fram til industrien. Jeg er godt kjent med dette skillet, og vil være med på å åpne kanaler mellom forskningsmiljøene og oss. Vi har nå henta inn flere ressurser til vår avdeling som skal jobbe med fremtidens DIPS, og har gode samarbeidspartnere både i Norge og internasjonalt.», sier Thomas Smedsrud.

Les resten av artikkelen her: https://dmag.no/gar-de-sma-store-stegene/

Thomas Smedsrud_kvadrat