Norway Health Tech

Om sponsoren

Norway Health Tech er en null-profitt medlemsorganisasjon og Norges største helseklynge med nærmere 270 medlemmer. Fokus er innovasjon i helsetjenesten med trykk på tekniske løsninger og produkter. Medlemsbasen representerer hele verdikjeden i helse, fra helsetilbydere og offentlig sektor til gründere og etablerte bedrifter. Det overordnede målet er å bidra til en.bedre helsetjeneste for alle.

https://www.norwayhealthtech.com/ 

Norway Health Tech
Jo Cranner_kvadrat