Sopra Steria

Om sponsoren

Målbildet er klart – i Norge skal vi skape pasientens helsetjeneste. Samtidig er utfordringene velkjente og tøffe. De grunnleggende løsningene som peker seg ut i et stadig mer digitalt samfunn, er virtualisering og digitalisering. Det er en samlet IKT-bransje enige om, og utfordringen er mottatt. Vi har den kunnskapen og de ferdighetene vi trenger. Sopra Steria ønsker å bidra, slik at kvaliteten og effektiviteten går opp, og pasientsikkerheten forbedres.

Innen helsesektoren har ny teknologi og transformasjon bokstavelig talt mulighet til å redde liv. Derfor er Sopra Steria svært glad for å hver dag få bidra i digitaliseringen av helsesektoren. Vi ser at behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering, er de mest dagsaktuelle temaene sektoren står overfor.

Forskning viser at ny teknologi i seg selv ikke løser alle utfordringer. Pasienten har liten nytte av ny teknologi hvis ikke den understøtter legens behov under konsultasjonen. Teknologien må være middelet, ikke målet, dersom den skal bidra til å oppnå store gevinster for hele samfunnet.

Det lover derfor godt for fremtiden at det nå finnes et sterkt nasjonalt engasjement for å etablere helse-Norge som en heldigitalisert samfunnsarena. Gjennom politisk styring, sterke kompetansemiljøer og endringsvilje kan målet nås.

https://www.soprasteria.no/

SopraSteria

Intervju med Gunnar Mørne, sektorleder Helse, Sopra Steria:

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Helsesektoren er fragmentert og understyrt. Så er spørsmålet om vi bare må akseptere det som en rammebetingelse det ikke kan gjøres noe med eller om det også kan være rom for strukturelle endringer fremover i helsesektoren. Ellers ligger utfordringene langs linjer vi også ser i andre sektorer – det er utfordrende å levere innovasjon brukernært nok. Og når vi snakker digital transformasjon så kan det være utfordrende å holde det gamle og det nye separert. Nye og innovative løsninger er ikke videreutvikling av det gamle. Noen ganger må man bygge bro, men digital transformasjon handler ofte mer om å faktisk kutte trossa. 

Hvordan kan dere bidra digitalt til helsesektoren?

Sopra Steria er et fullstack selskap med ende-til-ende kompetanse og et bredt fotavtrykk i verden. Vi kan nok få til det meste. Men jeg tror noe av det viktigste vi kan bidra med handler om innsikt og ny læring. Om kunnskap om hvordan du kan omgjøre denne nye læringen til faktiske brukernære innovasjoner som gir bedre pasientopplevelser, bedre utfall og gjennom dette bedre pasientsikkerhet. 

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Covid-19 har påvirket oss som alle andre – både på selskapsnivå og individnivå. Jeg tror vi har blitt modnere som selskap, med kunder, ledere og konsulenter som tar felles tiltak på strak arm og gjør det beste ut av situasjonen. Jeg tror vi har blitt tryggere på hverandre som individer gjennom refleksjon rundt hvem vi er for hverandre og hvordan vi gir hverandre energi i våre interaksjoner. Men det er også tid for ettertanke rundt hvor utrolig sentral vår helse er for oss, og hvor viktig det blir å stadig arbeide riktigere for å beholde og videreutvikle alle de gode tingene vi har i helsenorge i dag. 

Hva forventer dere fra EHiN?

Jeg forventer at Ehin fortsetter å være et samlingspunkt for oss som brenner for helse. Men jeg håper også at vi sammen kan ta diskusjonen til nye høyder, slik at vi sikrer oss at debatten ikke går for mye i ring, men faktisk beveger seg fremover (eller oppover som en spiral!). 

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Lykke til med arrangementet – og jeg gleder meg i hvert fall veldig!

Gunnar Mørne_kvadrat

Gunnar Mørne, sektorleder Helse, Sopra Steria