Roche

Om sponsoren

Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk.

Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling. Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og over 90 000 medarbeidere i mer enn 100 land. I Norge har Roche to avdelinger, en som har legemidler og omfattende genomprofilering (Roche Norge AS), og en som har diagnostisk utstyr (Roche Diagnostics Norge AS). I Norge er vi mer enn 150 ansatte.

https://www.roche.no/

Roche
Jo Cranner_kvadrat