Swedlock

Om sponsoren

Swedlock produserer og leverer smarte og sikre digitale låssystemer med batterifrie låser under parolen «Nøkkelen til Byen». En digital nøkkelløsning til alle byens kritiske virksomheter. Vi løser dine utfordringer ved å digitalisere og knytte sammen ulike typer system. Vår plattform passer selv for en to hundre år gammel kirkeport. Tunge nøkkelringer med hundrevis av tradisjonelle nøkler hører til fortiden.

Les mer her

Swedlock

Intervju med Tor-Arild Mortveit, daglig leder for Swedlock:

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Ut fra vårt ståsted kan det se ut som at nye velferdsteknologiske løsninger ofte preges av at de er utarbeidet fra et administrativt perspektiv, gjerne preget av IT-bransjens tenkemåter. Dette er vel og bra, men den enkelte pleiers arbeidshverdag og dennes nivå av teknisk kompetanse har lett for å bli underkommunisert. Husk at det er «på gulvet» de aller fleste timene blir produsert og at det er svært viktig at løsningene er intuitive og brukervennlige også for en pleier med lav teknisk kompetanse.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Vi ønsker gjerne, ved hjelp av vår digitale låsplattform, å bidra til at flere samfunnskritiske kommunale sektorer kan samarbeide om, og dele på, adgangsløsninger. Hva om renovasjonsetaten og hjemmetjenesten deler på samme adgangsløsning til søppelrommet eller porten? Eller hva om brannvesenet får en automatisk hendelsesstyrt adgang til boligen der en røkvarsler tilkoplet trygghetsalarmen har varslet om brann? Dette er løsninger som kan tas i bruk i dag, men krever at den enkelte den enkelte etat løfter blikket opp fra sine spesifikke behov og ser på hvilke løsninger som er til byens/kommunens beste for å levere trygge tjenester på en effektiv måte.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Vi kan godt merke at bl.a beslutnings- og innkjøpsprosessene går tregere, men vi har ellers klart oss godt gjennom krisen.

Hva forventer dere fra EHiN?

Vi håper å treffe interessante og inspirerende mennesker i tillegg til beslutningstakere som er i stand til å tenke utenfor boksen.

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Det leveres stadig mer og mer komplekse systemer som er avhengig av at vi har en til enhver tid fungerende infrastruktur. Så også innen kommunal helsesektor. Men hva skjer hvis strømmen går? Eller at mobilnett og internett går ned? Ekstremvær blir jo mer og mer vanlig, og ofte skal det ikke mer til enn at en gravemaskin graver av en fiberkabel i en grøft for at både internett og mobilnettet forsvinner i flere timer. Hvordan skal man sikre at innbyggere og pasienter får livsnødvendige tjenester under kritiske hendelser? Dette er jo spørsmål som alle som driver med liv og helse må stille seg, og utarbeide planer for. 

TorAril_kvadrat

Tor-Arild Mortveit, daglig leder for Swedlock