Visiba Care

Om sponsoren

Visiba Care er en skalerbar teknisk plattform som gjør det mulig for helseorganisasjoner å åpne en eller flere digitale klinikker i egen regi og under eget merke. Plattformen består av et nettgrensesnitt for behandleren og en app eller nettportal for pasienter der behandleren selv kan konfigurere sine egne helsetilbud per mottak. Visiba Care er utviklet for at store helseorganisasjoner skal kunne implementere digitale helsetjenester i stor skala. Via en sentral inngang har pasientene tilgang til alle helseorganisasjonens digitale mottak. Plattformen blir brukt av forskjellige virksomheter innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og vi er i fremvekst på markeder som Sverige, Finland og England. Fra timebestilling til konsultasjon og oppfølging i etterkant, skaper vi en effektiv plattform for dialog.

https://www.visibacare.com/no/

Visiba-care

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Utfordringene til helsesektoren i dag er mange. Dels har vi det økende antall eldre og kronisk syke
som trenger mer kontinuerlig omsorg dels har vi nye utfordringer med sykdommer som i mange
tilfeller er knyttet til globalisering, livsstil og kostholdsvaner, som igjen har sammenheng med de
sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelsene i samfunnet.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Visiba Care er en plattform for digital pasient kommunikasjon der de ulike helsetjenestene kan skape
EN samlet digital inngang og kommunikasjonskanal for alle sine innbyggere/pasienter.I dette grensesnittet kan innbyggeren/pasienten sømløst forflytte seg mellom ulike integrerte web-
eller apptjenester og kommunisere med en-en videosamtale, flerparts videosamtaler, sende
meldinger, chatte, svare på spørreskjemaer, alt etter ønske fra behandlingsstedet.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Covid-19 pandemien har virkelig satt fokus på digital helse og vi har kraftig skalert opp vår leveranse
til eksisterende og nye kunder. For oss har det vært en kvittering på at vår plattform og vår leveranse
av tjenesten klarer en høy belastning og vi har virkelig fått trimmet vår organisasjon.

Hva forventer dere fra EHiN?

EHiN er den største møteplassen når det gjelder e-helse og et naturlig sted å møtes og diskutere
fremtidens helsetjenester. Vi ser frem til årets digitale versjon av EHiN og håper konferansen kan
åpne opp for mange bra diskusjoner og muligheter.

Porträtt på medarbetare vid Visiba Group

Tomas Ed, Country Manager