CheckWare

Om sponsoren

CheckWare – Din støttespiller innen digitale helsetjenester

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning.

​Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere.

​Vi leverer løsninger med høy faglig kompetanse og kvalitet for digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

​Vår visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester.

CheckWare

Intervjuet er gjort med Administrerende direktør, Heidi Blengsli Aabel.

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

For å håndtere et stadig økende behov, må helsesektoren bli mer effektiv samtidig som kvaliteten skal opprettholdes. Ved å ta i bruk digitale løsninger vil man bedre kunne benytte pasienten som en ressurs i egen helse.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Vi forenkler innsamling av pasientrapportert data gjennom hele forløpet slik at disse kan brukes på flere områder. Data brukes som beslutningsstøtte i behandlingen av pasienten, som dokumentasjon av utkomme av behandlingen og for forskning. Samtidig kan pasienten få kvalitetssikret faglig informasjon for å håndtere egen helse bedre.

Dette fører til mindre manuelt arbeid for helsepersonell. Det blir lettere for pasienten å delta i egen behandling og ta ansvar for egen helse og det er enklere å evaluere og forbedre behandlingsmetodikk.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Covid har tydeliggjort nødvendigheten av digitale løsninger i helsesektoren. For oss betyr dette større etterspørsel og enda tettere samarbeid med våre kunder. Vi har allerede utarbeidet nye løsninger som helseforetakene har etterspurt.

Hva forventer dere fra EHiN?

EHiN er en viktig møteplass for alle aktørene innen norsk helsesektor. Vi ønsker å møte kunder, samarbeidspartnere og andre aktører for å lære om deres behov og hvordan vi kan hjelpe dem å nå sine mål.

Heid Aabel

Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare