Carina Natalie Andreassen

Norsk helsenett

Carina Natalie Andreassen er tjenesteansvarlig for videotjenesten i Norsk helsenett, og har tidligere arbeidet som telemedisinsk rådgiver. Carina mener selv at hennes viktigste erfaring henter hun fra å være pårørende til et kronisk sykt barn. Hun motiveres av å være med å utvikle “den digitale verden” spesielt for de som har helsemessige  utfordringer i hverdagen. Hun drives også av å kunne hjelpe helsepersonell og befolkningen generelt til en enklere hverdag gjennom utvikling av digitale verktøy.