Ronny Holten Olsen

Norsk Helsenett

Ronny Holten Olsen er siviløkonom, og har mer enn 20 års erfaring som gründer, strateg, produktutvikler og forretningsutvikler, hvorav de siste årene som produktansvarlig for Grunndata i Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF (NHN). I dag er Ronny produktansvarlig på Samhandlingsplattform i NHN og leder arbeidet i Team Handlingsrom ved å “fjerne krattskog” og finne muligheter. Han er også kontaktpunkt for Program for Digital samhandling for TAG –  Tillitstjenester, API management og Grunndata.