Per-Morten Rummelhoff

Norsk Helsenett SF

Per-Morten Rummelhoff er ansatt i Norsk Helsenett SF, der han begynte i 2020 som avd. direktør for Senter for test og kvalitetssikring. Før han begynte i NHN har Per-Morten jobbet med kvalitetssikring av digitale løsninger i helsesektoren siden 2006 hos Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Før dette jobbet han i privat sektor både nasjonalt og internasjonalt innenfor ansvarsområdene forretningsutvikling og IKT.