Kari Eidnes Bjørkheim

E-helse Vestland

Kari Eidnes Bjørkheim er utdannet sykepleier med videreutdannelser innen geriatri,  helse og sosial administrasjon, kommunal ledelse, helseplanlegging og velferdsteknologi. Hun er prosjektleder for E-helse Vestland , et prosjekt med fokus på  drift og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene i Vestland fylke. I E-helse Vestland har hun det overordnede ansvaret for arbeidspakke 2: tjenester med digital hjemmeoppfølging. Kari har jobbet med implementering av velferdsteknologi siden oppstarten av Lindås prosjektet i 2012 som var et forskningsprosjekt sammen med Høgskolen på Vestlandet.  Kari har også deltatt i Connect som besto av fagpersoner fra de 5 skandinaviske landene og utarbeidet en verktøy kasse for implementering av velferdsteknologi. Kari har i tillegg lang erfaring innen kommunal organisering og drift, og har jobbet som leder i kommunesektoren i over 20 år.