Lisa Johanne Fosshaug

Ahus

Lisa Johanne Fosshaug er sykepleier og seksjonsleder ved barneavdelingen på Ahus. I 2015 var hun var med å starte seksjonen Avansert hjemmesykehus for barn (AHS). AHS er et tilbud til barn og ungdom 0-18 år som tilhører Ahus sitt opptaksområde og som har behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten. I 2018 tok AHS initiativ til et prosjekt der teknologi for digital hjemmeoppfølging ble tatt i bruk for å forenkle og forbedre oppfølgingen av familier med barn i hjemmesykehus.