Lise-Mette Lindland

Vestre Viken

Lise-Mette Lindland er utdannet sykepleier og har en master i ledelse. Hun er avdelingssjef for AMK Vestre Viken og prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Videosamtale med AMK». Prosjektet er et samarbeid med Incendium AS og gir AMK-operatøren mulighet til å starte en videosamtale med innringer på 113. I tillegg til lyd  gir video AMK-operatøren en bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Løsningen har vært i drift siden april og brukes også av de øvrige AMK sentralene i HSØ, samt Drammen legevakt.