Marte Roa Syvertsen

Vestre Viken

Marte Roa Syvertsen er lege ved Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF. Hun er leder for EpilepsiNett – Nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg. Syvertsen har utviklet innhold og prosedyrer for brukerstyrt epilepsioppfølging ved hjelp av pasientrapporterte data (PROM) og innførte dette ved Drammen sykehus som det første i landet. Hun leder også arbeidet med et europeisk epilepsinettverk (European Network on Idiopathic Generalised Epilepsy – ENIGE), hvis målsetting blant annet er å utviklet internasjonale standarder for digitalisert brukerstyrt epilepsioppfølging.