Innbyggertjenester

Alle land jobber med digitale løsninger for sine innbyggere. I denne sesjonen ser vi på Sundhed.dk fra Danmark, helsenorge.no fra Norge og Kanta fra Finland. Her vil vi belyse hvilke gevinster man kan oppnå med å ha gode innbyggertjenester, hvilke tjenester som er inkludert i hvert lands innbyggertjeneste, hvilke type plattformer innbyggertjenestene ligger på og ikke minst; hvordan jobber man med å inkludere også de brukerne som ikke har høy digital kompetanse?

Moderator: Bjørnar A Andreassen, Helsedirektoratet


v/Morten Elbæk Petersen, CEO, Sundhed.dk, Danmark 

Visjonen for sundhed.dk er: “Sundhed.dk er et brugerorienteret sundhedsunivers, der skaber værdi og sammenhæng for både borgere og sundhedsfaglige, og som hjælper borgerne med at mestre egen sundhed”. Morten Elbæk Petersen vil her gi oss et innblikk i hvordan man i Danmark jobber for å realisere denne visjonen gjennom nettstedet sundhed.dk og appen MyHealth.


v/Nina Linn Ulstein, produktansvarlig, Norsk Helsenett

Helsenorge.no er laget for å gi den enkelte pasienten eller de pårørande et bedre og enklere møte med helsetjenesten, og hjelpe dem med å øke meistring, styrke pasientrollen og få en bedre helse. Produktansvarlig Nina Linn Skou Ullstein fra Norsk helsenett vil fortelle mer om arbeidet med innbyggertjenester i Norge.


v/Vesa Jormanianen,  chief specialist, Kanta, Finland 

Kanta produserer digitale tjenester for helse- og sosialsektoren i Finland. Vesa Jormanianen vil fortelle oss om arbeidet med Kantas innbyggertjenester i Finland. Han vil også fortelle oss litt om hvordan dette henger sammen med den kommende helse- og sosialreformen som Finland gjennomfører fra og med 1. januar 2023.