Eirin Rødseth

seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Eirin Rødseth er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder blant annet en webinarserie om digital hjemmeoppfølging og koordinerer det nordiske forskningsnettverket innen velferdsteknologi.  Eirin har jobbet innen e-helsefeltet i over ti år. Hun har blant annet hatt ansvar for å innføre løsninger som elektronisk meldingsutveksling, kjernejournal og video som behandlings- og samhandlingsverktøy. Hun har jobbet med innføring av e-helseløsninger i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Eirin er utdannet sosialantropolog.