Giske Ursin

Kreftregisteret

Giske Ursin er Direktør ved Kreftregisteret, og Professor II ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet lege med doktorgrad innen epidemiologi og har arbeidet med epidemiologisk kreftforskning på helsedata både i Norge og USA. Ursin er også engasjert i arbeidet med å finne løsninger for å dele helsedata internasjonalt.

Hun deltok også på EHiN-Webinaret om HAP-høringen, se opptaket her: https://ehin.no/artikler/arendalsuka-og-hap-horing/