Jan Arild Lyngstad

divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Jan Arild Lyngstad er divisjonsdirektør for digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet. Han er leder av styringsgruppen for arbeidet med Nasjonalt velferdsteknologiprogram og arbeidet med å flytte spesialisthelsetjenester hjem ved hjelp av teknologi.