Kathrine Melby Holmerud

sekretariatsleder, Grimstad kommune

Kathrine Melby Holmerud er leder for sekretariatet til RKG e-helse Agder, noe hun har vært siden 2021. I tillegg er hun prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder (øst) , Grimstad kommune, og programleder for E-helse Agder 2030.

Hun har utdannelse som sykepleier fra Silkeborg Sygeplejerskeskole fra 2001, og har en master i sykepleievitenskap fr Universitetet i Oslo fra 2010. Kathrine har arbeidet med innovasjon og utvikling i Grimstad kommune siden 2017.