Kristine Skjøthaug

avdelingssjef, Stavanger kommune

Kristine Skjøthaug er avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune.