Line Gaare Paulsen

avdelingsdirektør, IKT-Norge

Line Gaare Paulsen er direktør for kompetanse og utdanning og har ansvaret for IKT-Norges arbeid med edTech og utdanningssektoren. Line er utdannet statsviter i administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.