Liv Johanne Wekre

Seniorrådgiver, Helseplattformen

Liv Johanne Wekre er utdannet Cand Pharm (UiT i 2000) med PhD i samfunnsmedisin/eHelse (NTNU 2014). I sin PhD studerte hun innføring av multidose i primærhelsetjenesten med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. I perioden 2000-2015 hadde Liv Johanne ulike roller og oppgaver i Sykehusapotekene i Midt Norge før hun i 2015 gikk over til Helseplattformen.

I Helseplattformen har Liv Johanne hatt en sentral rolle med å få på plass nødvendig og ønsket legemiddelfunksjonalitet. Hun innehar i dag rollen som seniorrådgiver i seksjon for Informasjonsforvaltning, hvor hun primært jobber med grunndata for legemiddelområdet og klinisk beslutningsstøtte. Jobben innebærer et tett samarbeid med nasjonale legemiddelmyndigheter og e-helseaktører, samt samarbeid med kollegaer i og utenfor egen helseregion.