Mariel Sletten

Produktområdeleder, Oslo Origo

Mariel Sletten er Produktområdeleder i Oslo Origo.

Mariel Sletten leder produktområdet Tilgang til barnehage i Oslo Origo. Oslo Origo er en etat med spisskompetanse på digitalisering i Oslo kommune som er etablert for å være pådriver i kommunens digitale transformasjon. Produktområdet Tilgang til barnehage har samarbeidet tett med prosjektet «Deling av data til kommunene fra Skatteetaten», om deling av data knyttet til tjenesten redusert foreldrebetaling i barnehager. Mariel er forvaltningsinformatiker med bakgrunn som blant annet produkteier fra NAV.