Morten H Abrahamsen

førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Morten H. Abrahamsen er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Morten er siviløkonom og har en PhD i industriell markedsføring og strategi. Hans forskningsinteresse er verdiskapning og samspill i industrielle markeder. Morten forsker for tiden på innovative anskaffelser i offentlig sektor, med spesiell vekt på innovasjonspartnerskap.

Morten Høie Abrahamsen | BI.