Pål Mørk Hansen

Innovasjonssjef, NetNordic

Pål Mørk Hansen, fysiker og seriegründer. Etter 20 år med utvikling av software jobbet han i fire år med å bygge opp ett av Norges fremste konsulentmiljø innen maskinlæring, hvor fokus var å hjelpe kunder med å få ut reell verdi av ML. Som et ledd i NetNordic sin satsing på AI og systemutvikling har Mørk Hansen fra 2019 kommet om bord som Head of Innovation and System Development.

Hans unike styrke kjennetegnes av dyp teknologiforståelse og evne til å forklare komplekse systemer og problemstillinger på en enkel og forståelig måte.