Per Morten Sandset

Viserektor, UIO
Moderator

Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Faglige hovedinteresser er blodstansing og blodpropp. Han tok medisinsk embedseksamen ved UiO i 1981 og doktorgrad i medisin i 1989. Han er også overlege/forsker ved Oslo Universitetssykehus.