Tonje Reier-Nilsen

MD PhD

Tonje Reier-Nilsen er barnelege, allergolog og idrettslege, og har en doktorgrad fra 2019.

Hun har jobbet som overlege på Barneavdeling for allergi og lungesykdommer på Rikshospitalet fra 2011 – 2022, og har hatt fagansvar for astma der de senere årene. Hun har siden 2018 også jobbet på Olympiatoppen og nettopp også startet på Idrettens helsesenter, og på disse arbeidsplassene har hun ansvar for utredning og behandling av utøvere med luftveisproblematikk.

Tonje er engasjert i forskning og utvikling, og er med i flere prosjekter knyttet til ORAACLE gruppen på Oslo Universitetssykehus og OSTRC på Norges Idrettshøyskole. Hun har en sentral rolle i en IOC gruppe som siste to år har utviklet flere konsensusrapporter vedørende utøvere med luftveisproblematikk, og disse ble publisert i BJSM denne våren. Hun sitter også i styret i Norges Astma- og Allergiforbund.

Tonje brenner for folkehelse, folkeopplysning og at idretten skal lære mer om belastningsskader i luftveiene – en hyppig forekommende problemstilling som har hatt urettferdig lite fokus. Kom, hør og lær!