Buypass

Buypass-1024x576

Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass utvikler.

Møt oss på EHiN for å lære mer hvordan man løser kinderegget;

  • passordfri hverdag
  • høyere sikkerhet
  • raskere tilgang

Trondheim Kommune har gjort dette til en realitet for helsearbeiderne i sin kommune.

Book et møte med oss på EHiN

Tillit + FIDO2

Løsningen baseres på åpne standarder og FIDO2 teknologi, og tilrettelegger for at ansatte får raskere tilgang til alle offentlige jobbsystemer, med høyere sikkerhet og ikke minst, en helt passordfri hverdag.

FIDO2 alene er ikke nok, men sammen med tillitstjenester på eIDAS-nivå åpnes helt nye muligheter for enkel og sikker pålogging. Løsningen leveres både på smartkort og yubikeys, og har både selvbetjent og operatør assistert innrullering. Med smartkort kan bedriften kombinere enkel og sikker pålogging med tradisjonelle RFID-tjenester som adgangskontroll, sikker print, kantinebetaling m.m.

Her kan du lese mer om leveransen til Trondheim Kommune
Les mer om ID og autentisering med FIDO2 fra Buypass

Besøk oss: https://dialog.buypass.no/ehin-2022

’’Med en fysisk FIDO2 sikkerhetsnøkkel blir det enklere å bytte mellom flere enheter og logge på journalsystemer ute hos pasient, fra hjemmekontor og andre steder. Dette betyr at vi tar skrittet mot en helt passordfri hverdag for våre ansatte, og fjerner tungvinte rutiner. I første fase rullet vi ut til 10.000 helsemedarbeidere, som tok i bruk Helseplattformen i april. Her er det vanlig at mange veksler mellom mobil og delte datamaskiner.”

– Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim Kommune

bjorn-villa-trondheim-kommune

Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim Kommune