Digdir

Digdir-1024x576

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor og samfunnet som helhet.

Vår jobb er å gjøre det enklere for innbyggeren og næringslivet å møte offentlig sektor — i samarbeid med mange andre i både offentlig og privat sektor.

Digitaliseringsdirektoratet skal fylle rollene som:

  • premissgiver – som skal ha kunnskap om tilstand, trender og behov, gi råd, samordne og være pådriver.
  • iverksetter – som skal sette vedtatt politikk ut i livet gjennom konkrete tiltak og virkemidler.
  • leverandør – som leverandør av fellestjenester skal vi forvalte, videreutvikle og utbre digitale fellesløsninger med stor samfunnsnytte og verdi.
  • tilsyn – som skal veilede og føre tilsyn slik at ikt-løsninger i offentlig og privat sektor følger regelverket og kan brukes av alle.

Digitaliseringsdirektoratet har ca 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Vi skal skape en enklere digital hverdag — sammen!

Dette er Digitaliseringsdirektoratet:

 

Nettside:
https://www.digdir.no/

Blogginnlegg og podcaster:
https://www.digdir.no/digdir/digitaliseringsbloggen/1340

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Digitaliseringsdirektoratet/

Følg oss på LinkedIn:
https://no.linkedin.com/company/digitaliseringsdirektoratet