Dignio

Dignio
Dignio bringer helsetjenester hjem
Dignio er et norsk helseteknologiselskap som leverer løsninger for å følge opp pasienter i deres eget hjem. Selskapet spesialiserer seg på digital hjemmeoppfølging og elektronisk medisineringsstøtte, og har utviklet en unik plattform for helsepersonell som kan administrere begge tjenestene. Dignio har hatt pasienter på løsningen i over ti år, og leverer løsninger til nærmere 200 norske kommuner og en rekke sykehus.
I tillegg til det norske markedet, har Dignio også kontorer i UK og i USA, samt også til pasienter på løsningen på Island. Selskapet er nå også er på vei inn i Sverige. Dignios produkter gir en rekke pasientgevinster som økt kontroll, mestring og trygghet, og kan bidra til at helsevesenet blir mer bærekraftig.
Nettside:
 
Kontakt:
+47 45 63 29 65