EHiN

Logo2022_mork_norsk_transparent

EHiN står for “E-Helse i Norge”, og er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren.

Kompetanse er den viktigste ressursen i den digitale omstillingen. Ja, vi trenger flere utdannelser som har fokus på både det kliniske og det tekniske. Vi trenger flere som lærer seg kunstig intelligens og sikkerhet. Det vil komme, men det tar tid. EHiN – enkleste vei til kompetanse!

Med over 60 sesjoner og 200+ foredragsholdere, 50+ utstillere og 20+ startups fra hele Norden er EHiN den beste plassen for å oppdatere seg på “e-helse”. Om du jobber i en kommune, et helseforetak, som kliniker eller beslutningstaker; på EHiN finner du i løpet av to dager mange svar på de spørsmålene du måtte sitte med.

Det unike med EHiN er at beslutningstagere, næringslivet og helsesektoren er samlet på et sted for å snakke sammen, dele kunnskap, lære av hverandre og for å samarbeide. Vi ønsker å skape en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-helse kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling.

Vår visjon: Å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

 

Å bygge EHiN programmet er som et puslespill, sier Nard Schreurs. Vi tok i forbindelse med det et intervju med EHiNs Nard.

EHiN bruker fargerike post-it-lapper på veggen, hvorfor er den metoden tatt i bruk når EHiN er en arena som fremmer digitalisering?

– Post-it-lapper på veggen gir bedre oversikt. Det er noe helt annet å flytte lapper med speakere, tidspunkter og overskrifter fysisk, enn digitalt, særlig når det kommer til vurdering av ulike sesjoner opp mot hverandre. I et lite team fungerer denne metoden, men i en større enhet er det viktig med en mer oversiktlig og raskere skalerbar utveksling.

Hva tror du blir de mest spennende sesjonene?

– Vi prøver å gi alle en mulighet til å komme på scenen. Noen sesjoner vil nok treffe noen mer enn andre. For å nevne noen jeg tenker blir spesielt aktuelle, er AI, helsedata, hjemmeoppfølging, pasientenes legemiddelliste, velferdsteknologi og endringsledelse noe jeg tror interesserer mange. Vi har også representanter fra universitetssykehus, Nya Karolinska (universitetssykehuset i Stockholm). Ellers blir det et ganske spennende program som er veldig rettet mot Norge i år, noe som trolig skyldes delvis pandemien. Men vi ønsker jo et mer nordisk og internasjonalt program i fremtiden, med fokus selvsagt på hva som foregår her i landet.

Hva er utfordringene med programoppbyggingen?

– Vi må jo få en god balanse der alle aktører og temaer skal med. Det medfører at vi noen ganger må velge bort innspill, fordi temaet allerede er dekket. Vi forsøker også å unngå at sesjoner som går samtidig er veldig like. Det er en balansegang der.

Har du noen tips om hvordan deltakere best kan utnytte tiden og få med seg alt som er interessant og viktig?

– Et tips er å sette seg inn i programmet på forhånd, og gjøre en prioritering. Tenk tankegangen som hvis du hadde vært i en butikk: man verken må eller kan ikke nødvendigvis kjøpe alt.

I tillegg vil det være gode guidelines, der man kan følge med. Og vi vil lansere en app hvor man enkelt kan følge med på innholdet og område hvor det foregår. Appen blir lansert omtrent en uke før konferansen.

Jeg håper alle finner fram til det de ønsker, men også tar seg tid til å mingle! Legg inn pauser for å snakke med andre og besøk utstillerne!

Nard post-it intervju