Siemens Healthineers

Siemens Healthineers

I Siemens Healthineers er vi opptatt av å skape gjennombrudd i helsetjenesten. For alle. Over alt. 

Gjennom å kontinuerlig bringe banebrytende innovasjon ut i markedet for medisinsk teknologi, hjelper vi helsepersonell å levere behandling av høy kvalitet, til det beste for pasienten og samfunnet.

Vår portefølje spenner fra laboratoriediagnostikk og bildediagnostikk, til bildeveiledet terapi og innovativ kreftbehandling, og er avgjørende for kliniske beslutninger og behandlingsforløp. Med vår styrke innen digital teknologi, presisjonsmedisin og kunstig intelligens (KI), er vi godt posisjonert for å være å en partner som kan bidra til å løse de største utfordringene i helsevesenet.

Vi har løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter i kommunene og er en av få tilbydere av komponenter for sikker deling av helseopplysninger mellom aktører i helsevesenet. Vårt digitale økosystem Teamplay kan bidra til å effektivisere den diagnostiske driften på norske sykehus, og takket være smarte IT-applikasjoner med kunstig intelligens kan radiologer få hjelp til tolkning og beslutningsstøtte innenfor røntgen, CT og MR med AI-Rad Companion.

Les mer om våre digitale løsninger her: siemens-healthineers.com/no/digital-health-solutions

Video: Pioneering breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. – YouTube