Visiba Care

Visiba Care

Visiba Care er en effektiv og intuitiv helseplattform for digital pasientkommunikasjon. Plattformen utvikles med virksomheters eget varemerke og unike helsetilbud. Eksempelvis kan en kommune sette opp en plattform med tilgang til alle sine helsetjenester samlet på et sted. Enklere blir det ikke, og fordelene er mange.

Siden selskapet ble stiftet i 2014 har Visiba hjulpet regioner, kommuner og private helsetilbydere med å gå over til digitale arbeidsmetoder for å oppnå en mer tilgjengelig, ressurseffektiv og individualisert helsetjeneste. Målet er å skape en mer bærekraftig helsetjeneste med digitalisering der det er mest praktisk, slik at man kan ivareta fysiske møter hvor det er nødvendig.

Hvordan fungerer løsningen?
Den digitale helseplattformen til Visiba Care er et kraftfullt verktøy som muliggjør trygge og sikre videomøter, booking av timer, både digitalt og fysisk, samt støtte for andre former for sikker digital kommunikasjon, som meldinger, skjemaer og oppslag. I en tilpasset web-løsning kan kommunen velge hvilke tjenester som skal inn i det digitale tilbudet. Her styres tilgangsrettigheter, tilgjengelige behandlere og tider. Ulike instanser i kommunen (for eksempel helsestasjon, hjemmetjenesten og fastlege), kan samles i samme løsning for et bedre samarbeid, og kan samtidig tilpasse sitt unike tilbud.

Til støtte for kommunen

  • Kan integreres med journalsystem og eksterne tjenester med åpen API
  • Støtter helsepersonell og pasient i daglig dialog
  • Struktur for samhandling for oppfølging i hjemmet
  • Sikret web-plattform for videomøter, meldingsutveksling, billeddeling og timebestilling

Til støtte for innbygger

  • Enkel tilgang til helsetjenestene
  • Trygg dialog med helsepersonell
  • En vei inn til alle helse- og omsorgstjenester – digitalt når det er praktisk, fysisk møte når nødvendig

Med sluttbruker i fokus tilbyr Visiba Care én smidig, digital inngang til alle helsetjenester som er inkludert i plattformen. Sluttbruker har tilgang via app, mens helsepersonell/behandler arbeider via en webportal. Dette øker ikke bare tilgjengeligheten, men gjør det fremfor alt lettere for innbyggeren å finne frem til rett hjelp. Ved å la innbyggeren ta et større ansvar for kontakten med helsetjenesten, reduseres administrative oppgaver for de ansatte. Man øker også forutsetningene for at planlagte timer faktisk finner sted. Når pasienter selv tar kontakt, er den gjennomsnittlige andelen uteblivende besøk kun på 1 %.

Mulighetene er mange med Visiba, og det er fult mulig å starte i liten skala og tilpasse eller legge til flere funksjoner eller prosesser etter behov. Ta gjerne kontakt dersom du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg med digitalisering av din helsetjeneste.

Tomas Ed
Mobil: +47 48431607
E-post: tomas.ed@visibacare.com

https://www.visibacare.com/no/