Info til speakere og moderatorer

Praktisk og teknisk info til speakere på EHiN 2022

Takk til deg som er foredragsholder på EHiN 2022!

EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du selv følger opp din sesjon, tidsslott, og levering av presentasjon.

Hver sesjon har en moderator - ta kontakt med din moderator på forhånd for å snakke om innretningen av sesjonen. Ta gjerne kontakt med de andre i din sesjon også.

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Ta kontakt med moderatoren. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid, og sjekk om presentasjonen din er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også nesten alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum. Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant.

Presentasjoner:

  • Presentasjoner skal lastes opp i Preseria. Alle speakere og moderatorer har fått en egen mail med innlogging til dette.
  • Videoer som skal vises må lastes opp i Preseria, og kommuniseres til moderator og christian@ehin.no.
  • Hvis du ønsker å vise noe utover presentasjoner og video, må du ta kontakt med christian@ehin.no og din moderator.
  • Presentasjoner må være 16:9 format.

Hvis du skal ha en presentasjon (PowerPoint e.l.) kan du bruke en av EHiN sine maler til slides, eller du kan velge å bruke din egen. Se EHiN 2022 PowerPoint maler (Google Drive) her.

 

Info til moderatorer på EHiN 2022

Takk til deg som er moderator på EHiN 2022!
EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du som moderator tar ansvar for levering av sesjonens foredragspresentasjoner
Ta gjerne kontakt med alle i din sesjon.

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid i rommet, og sjekk om presentasjonene er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også nesten alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum. Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant.

Se også praktisk informasjon her:

https://ehin.no/2022/praktisk-info/