Ellen Normannseth

spesialrådgiver, KS
Moderator
Ellen Normannseth er er spesialrådgiver i KS, i avdeling FID eHelse. Hun er sykepleier og har en master i helseinformatikk. Ellen har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunesektoren og epj-leverandør. Hun er opptatt av hvordan teknologiske muligheter best utnyttes slik at kommunene kan gi innbyggere helsetjenester med god kvalitet, samtidig som de er rustet for å møte morgendagens utfordringer.