Bjørnar Alexander Andreassen 

Helsedirektoratet

Bjørnar Alexander Andreassen er fung. avdelingsdirektør for avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet, og programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Han har jobbet i spesialisthelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten i kommunen og privat ideell sektor i 15 år, før han de siste 14 årene har jobbet i Helsedirektoratet. Utdannelse: Fysioterapeut, Bachelor of Management, Master i Helseadministrasjon.