Skip to content

26 millioner til digitalt helsekort for gravide 

Regjeringen skriver fredag morgen at de satser på teknologiutvikling innen helse- og omsorgssektoren. Til utprøving av digitalt helsekort for gravide bevilges det i den forbindelse 26 millioner kroner. I tillegg foreslås det å sette av 150 millioner kroner til helseteknologi og 100 millioner kroner til digital samhandling.

Fot: MART PRODUCTION

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Dato: 6. oktober, 2023


Erstatter dagens papirhelsekort

Hvis utprøvingen av det digitale helsekortet for gravide er vellykket, vil dette kunne erstatte dagens papirhelsekort og gjøre hverdagen enklere for gravide og helsepersonell, står det på regjeringens sider.

Dagens helsekort for gravide er et papirdokument der helsepersonell registrerer svangerskapets utvikling. Hensikten er å følge svangerskapet, avdekke avvik, og støtte samarbeid mellom helsepersonell. Selv om noen elektroniske pasientjournaler har en helsekortmodul, fylles det vanligvis ut manuelt.

Stått stille

Om utviklingen rundt digitalt helsekort for gravide sier Helse- og omsorgsminister Kjerkol at det har stått stille for lenge. 

– Det er ikke godt nok for gravide å gå rundt med en papirlapp gjennom hele svangerskapet, som fort kan bli glemt og der ikke alle opplysninger er med. Når vi gjør dette digitalt blir det enklere for gravide og helsepersonell å ha oversikt over svangerskap og fødsel på en bedre og mer sikker måte, og en kan fange opp risikosvangerskap tidligere, opplyser helseministeren i en pressemelding på regjeringens sider.

Ambisjon om nasjonal innføring

Dersom utprøvingen av det digitale helsekortet for gravide er vellykket, skal regjeringen vurdere om tiltaket skal innføres nasjonalt.

Videre har regjeringen pekt på behovet for å gjøre helse- og omsorgstjenestene mer brukervennlige, og over en seksårsperiode vil derfor 1, 25 milliarder kroner fra statsbudsjettet gå til å gjennomføre de nasjonale tiltakene for digital samhandling. For å gi kommunene medfart i arbeidet med å investere i og ta i bruk helseteknologi, skal helseteknologiordningen legge til rette for at kommunene kan søke om tilskudd til digitale løsninger og ha tettere kontakt med leverandørene.

Bedre samhandling

De nasjonale tiltakene for digital samhandling har som formål å skape bedre flyt og kommunikasjon mellom de ulike systemene i helsesektoren. 

– Målet er at når du er innom fastlege, sykehus eller en spesialist for oppfølging, skal du slippe å ramse opp historikk for medikament og behandling på hvert sted. Dette bør være tilgjengelig for helsepersonell. En konkret satsing vi får til med den foreslåtte bevilgningen er innføring av pasienten sin legemiddelliste, slik at pasienten selv og alt helsepersonell som skal følge opp pasienten har den samme, oppdaterte listen over hva slags legemiddel pasienten tar, uttaler Kjerkol videre.

Løsningene skal bidra til bedre samhandling i pasientoverganger, det vil si løsninger som kommuniserer på pasientens vegne mellom sykehuset, primærhelsetjenesten og andre helseforetak.

Les hele pressemeldingen her.

Scroll To Top