Skip to content

Annen pasientbehandling må ikke stoppe opp – Norske e-helseselskaper kan bidra

Alle ressurser rettes nå inn mot behandlingen av koronapasienter. Men det er viktig at dette i minst mulig grad rammer annen pasientbehandling. Det er mange norske selskaper som jobber med teknologi som kan bidra med helsetjenester, skriver Nard Schreurs.

Dette innlegget er også publisert av healthtalk her:

https://www.healthtalk.no/alle-artikler/annen-pasientbehandling-m%C3%A5-ikke-stoppe-opp-norske-e-helseselskaper-kan-bidra/


Skrevet av Nard Schreurs, daglig leder EHiN og direktør eHelse i IKT-Norge.


Hjemmebehandling ser ut til å være det nye konseptet som skal hindre større smittespredning. Teknologi er et viktig middel.

Vi lever i en svært usikker tid, der koronaviruset sprenger alle grenser for hva vi kunne ha forestilt oss. Hvor store følgene vil bli, er høyst uavklart – men vi vet at både sykdommen og de økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger vil bli enorme.

Først og fremst må vi få kontroll på selve sykdommen. I det ligger en forventning til at helsetjenestene legger alt annet til side for å diagnostisere og behandle personer som er smittet med koronaviruset.

Da er det lett å glemme at det faktisk er 300 000 mennesker ansatt i den norske helsesektoren, som til daglig har nok å gjøre med alle andre oppgaver de har. I tillegg er det store deler av befolkningen som er avhengig av å få hjelp og behandling. Dette kan ikke stoppe opp.

Hvis man deretter legger til at sykehusene selv blir rammet av koronaviruset og må sette ansatte i karantene, ser man konturene av en svært kompleks og utfordrende situasjon.

På tide å hente hjelp fra næringslivet

Nard Schreurs
Det er mange norske selskaper som jobber med helseteknologi som kan bidra med helsetjenester i disse koronatider, mener Nard Schreurs.

I en kronikk på The eHealth&mHealth Group på Facebook skriver ehelseeksperten Roald Bergstrøm at han mener det er på tide å hente hjelp fra næringslivet.

“Ingen av de store langsiktige ehelseprosjektene vi arbeider med har løsninger som kan være til hjelp i den situasjonen vi nå er i ferd med å gå inn i. Coronaviruset brer seg ut fra dag til dag og helsemyndighetene kommer på etterskudd med tiltak. Det er på tide at vi slipper til norske bedrifter og FoU-miljøer som jobber med innovative løsninger.”

Han nevner alternativ som hjemmesykehus med overvåking av pasienter hjemme, fjernovervåking med enkelt diagnostisk utstyr og egenregistrering av data på en enkel måte via mobiltelefonen.

I tillegg vil det være mange analyseverktøy og samhandlingsløsninger som vil bidra til en bedre koordinering av situasjonen rundt utbruddet.

Mange norske teknologiselskaper kan bidra

Det er mange norske selskaper som jobber med teknologi som kan bidra med helsetjenester.

Det norske selskapet Checkware har en løsning for avstandsoppfølging og stedsuavhengig digital pasientmedvirkning.

Vi tilbyr selvrapportering fra pasienten via digitale kartlegginger, råd og tiltak om egenbehandling tilbake til pasienten, og kommunikasjon mellom pasient og behandler(e) via video eller tekstmeldinger, inklusiv vedlegg som prøvesvar og bilder, skriver Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i selskapet, i en epost til IKT-Norge.

Ifølge Aabel er det ikke noe samarbeid eller prosjekter satt i gang i forbindelse med konronaviruset.

Nei, vi sender epost til alle våre kunder nå med tilbud om rask hjelp.

Det norske selskapet Confrere lager videokonferanser for fastleger.

Vi gjør det enkelt både å snakke med pasienter uten at de må dra inn til legekontoret og dermed holde smitterisiko enklere, og det kan også gjøre det enklere å følge opp pasienter som er i karantene, skriver Ida Aalen i en epost.

Det ikke alle tenker på er at videokonsultasjoner også kan gjøre at helsepersonell i karantene som ellers er i god form kan fortsette å snakke med sine pasienter og kolleger på en sikker og enkel måte.

Vi opplever de offentlige aktørene som åpne, interesserte og pragmatiske i disse dager, skriver hun.

Hjemmebehandling viktig

Ifølge administrerende direktør Lars Dahle i Dignio er hjemmebehandling det nye konseptet som skal hindre større smittespredning. Det er viktig å holde pasienter unna helseinstitusjoner.

“Hjemmebehandling” er akkurat det Dignio har fokusert på siden 2013. Selskapet har teknologi som vil gjøre det mulig for helsevesenet å gi forsvarlig helsehjelp til pasienter som skal behandles og følges opp hjemme.

Det kan både være pasienter som har fått påvist smitte, eller sårbare pasienter som man bare skal passe litt ekstra på.

Pasientene vil rapportere symptomer på daglig basis, og raskt kunne komme i kontakt med helsepersonell om de har spørsmål. Det er også mulig å distribuere oppdatert informasjon til pasientene på en effektiv måte. Noen pasienter vil også trenge å gjøre vitale egenmålinger (f.eks. temperatur), som også er en del av det vi tilbyr, skriver Dahle til IKT-Norge.

Dignio har tatt kontakt med sentrale myndigheter om hvordan de kan bidra, men har ifølge Dahle ikke hørt noe tilbake.

Må åpne for næringsinitiativ

IKT-Norge mener at det er viktig at det lyttes til næringslivet og at man anvender de mulighetene som ligger der.

I en krisesituasjon som den Norge har nå, er det å ha god og sikker informasjon til innbyggerne av nasjonal betydning. Burde vi ikke ha “folkehelseappen” den som gir oss mulighet til å hente og levere inn informasjon? sier Fredrik Syversen, e-helseekspert og direktør næringsutvikling i IKT-Norge.

Han mener at Norge trenger teknologiberedskap som ikke bare går på å sikre oss mot angrep på vår digitale infrastruktur, men som også beskriver hvordan vår digitale infrastruktur skal brukes ved krisesituasjoner à la det vi nå opplever.

Han mener også at de norske e-helseselskapene i mye større grad må brukes for å skåne både pasienter og helsepersonell mest mulig for unødvendige risikoer.

I Norge har vi selskaper som Csam, Eyr, Confrere, Dignio, Imatis, Dips, CheckWare, Diffia, CGM, KRY, Anzyz, Laerdal og mange flere som bidrar til nettopp slike løsninger. Alt fra fjerndiagnostikk, til video-oppfølging er i dag mulig, og er løsninger som bør tas i bruk og settes i sammenheng med det vi nå opplever, sier Syversen.

Scroll To Top