Skip to content

Big Tech i helse – Medspiller eller utfordrer?

De store tek-gigantene posisjonerer seg med store investeringer og satsinger innen helserelaterte bransjer. Tall fra Bloomberg (Alsberg, 2020)* viser at de fem store: Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon (FAGMA) er verdsatt til 66 500 mrd NOK og opplever kraftig vekst.

Både Apple og Google har flere store forskningsinitiativer sammen med anerkjente aktører der de anvender data fra forbrukerteknologi (apper, smartklokker etc). Amazon gjør store oppkjøp innen bl.a. farmasi, kunstig intelligens og diagnostikk. Flere tilbyr også teknologi rettet mot tradisjonelle helsetjenester. Tematikken rundt Big Tech er ytterligere aktualisert i forbindelse med pandemien. Google presenterte nylig sine foreløpige resultater fra Fitbit-studien der de har utviklet en metode for å forutse covid19-sykdom via Fitbit-armbånd. Big Tech kom også på banen i utviklingen av apper for smittesporing og utfordret de norske myndighetenes egen smitteapp, Smittestopp.

Hva er ambisjonene til de store tech-gigantene innenfor helsesektoren, og hva vil deres posisjonering innen helse bety i en norsk kontekst?

  • John Halamka, leder digital strategi og AI-prosjekter for Mayo Clinic.
  • Leif Nordlund, AI Research, Medical Imaging & Genomics, NVIDIA
  • Ingeborg Frøysnes, Politisk Rådgiver, IKT-Norge, (tidligere det norske AI-selskapet Anzyz)
  • Lasse Durucz, CapGemini, (tidligere Microsoft)
  • Erling Nordbø, Daglig leder i Aleap
  • Moderatorer: Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, Nard Schreurs, EHiN

Dette webinaret organiseres i samarbeid med Direktoratet for e-helse.

*Alsberg, O. (2020). USAs teknologisektor er verdt mer enn alle børsselskaper i Europa. E24https://e24.no/boers-og-finans/i/P9WLw5/usas-teknologisektor-er-verdt-mer-enn-alle-boersselskaper-i-europa

Scroll To Top