Skip to content

Krise uten kompetanse

Onsdag arrangerte Norsk sykepleierforbund i samarbeid med Lovisenberg Diakonale høgskole den årlig Lovisenbergduellen. Noen ting var alle enige om; det trengs mer kompetanse, mer fokus på ledelse, økt bemanning, og styrket tverrfaglighet.

Artikkel: Sunniva Balstad, skribent og kompetanseansvarlig, EHiN
31. august, 2023


Vi må satse på sykepleiere

Debatten med tittelen; “Hvem har den beste helsepolitikken?” ble åpnet av nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden, og ledet av journalist Ida Spjelkavik og spesialsykepleier Dag Werner Larsen. Med fokus på hvordan å sikre gode helse- og omsorgstjenester til innbyggere, og hvordan å beholde, mobilisere og rekruttere nye sykepleiere, sa Brenden at vi må satse på sykepleiere.

– Belastningen må ned, lønna må opp, og vi må bygge gode fagmiljøer.

Se EHiNs kompetanseprogram som satser på digital kompetanseheving innen helse.

Dag Werner Larsen og Ida Spjelkavik ledet debatten onsdag 30. august i regi av NSF og LDH

Kompetanse er viktig

Flere av de oppmøtte stortingsrepresentantene vektla betydningen av kompetanseheving.

Men tross fokus på utfordringer, benyttet Marthe Scharning Lund (Ap) anledningen til å fremheve at det også skjer mye spennende innen helsetjenesten, og at sykepleiere i kommunehelsetjenesten får brukt hele sykepleiefaget.

– I Oslo driver vi avanserte avdelinger for nevrologiske sykdommer, vi har et nært samarbeid med sykehusene, og vi samhandler digital med legene, var noen av eksemplene Lund trakk frem.

Videre sa Lund at AP vil ansatte 800 flere årsverk neste periode, og gjøre et massivt kompetanseløft på 400 millioner og lage tilbud om etter- og videreutdanning til alle sykepleiere som har jobbet to år som sykepleier, i Oslo.

Hassan Nawaz (H) minnet om viktigheten for de folkevalgte om å finne sammen til enighet, tross politisk polarisering -og ga Oslo kommune som arbeidsgiver klar beskjed om å skjerpe seg

– Én av fem sluttet i eldreomsorgen i fjor. På Ullern helsehus, for å bruke det som et eksempel, var det tidvis én sykepleier på 25 pasienter alene. Samtidig vet vi at 17000 med sykepleierutdanning står utenfor arbeidet. I stedet diskuterer vi i det offentlige ordskiftet om vi skal ha fire private sykehjem av 40 kommunale. Det mener jeg på mange måter en avsporing fra det viktigste; nemlig å sammen finne tiltak til det beste for ansatte, pårørende, pasienter.

På spørsmål og hva som hva som må gjøres for å rekruttere og beholde sykepleiere, svarte Nawaz:

– Kompetanse, kompetanse, kompetanse. Ledelse, ledelse, ledelse. Tilby kompetanse til ledere for å ta vare på sine ansatte. 

Marthe Scharning Lund (Ap) og Hassan Nawaz (H) snakket om helsepolitikken i Oslo

Ingen quick fix

Høgskolelektor og studieleder for praksisstudier ved LDH, Camilla Edeklev, stilte spørsmål fra salen

Fra salen stilte Camilla Edeklev, høgskolelektor og konstituert studieleder ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, spørsmål om hvordan ansatte faktisk får tid til kompetanseutvikling i en hverdag der man strever med bemanning. 

Det er ingen quick fix, var svaret vi fikk fra scenen av høyrepolitiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Sandra Bruflot, da hun sa seg enig i at dette er utfordrende og at hun forstår bekymringen.

Videre argumenterte Bruflot for at kommunene har god økonomi, og at det er mange muligheter for kompetanseheving.

Marian Hussein, fra Sosialistisk Venstreparti og medlem av helse- og omsorgskomiteen, vektla viktigheten av gode praksisplasser med god ledelse som et viktig rekrutteringstiltak. Videre sa Hussein at det er på tide å revidere kompetanseplan 2025, komme med friske midler og forplikte alle som er med i kompetanseløftet.

Lovisenberg diakonale høgskole og Norsk Sykepleierforbund har sammen arrangert debatter i forbindelse med valgkampen siden 2009. Med fokus på lokalpolitikken i Oslo og psykisk helse ga årets arrangementet innsikt i de politiske planene som kan forme helsevesenet i årene som kommer. EHiN følger valgkampen videre.

Scroll To Top