Cathrine West

Cathrine West er seniorkonsulent fra Rambøll Management Consulting. Cathrine er statsviter med nærmere 20 års erfaring fra IT-bransjen. Hun har primært jobbet med prosessforbedring i ulike sektorer og bransjer, både i form av utarbeidelse av metodikk, kompetanseheving og implementering. Cathrine er opptatt av viktigheten av en god forankring og å etablere mekanismer for varige endringer i de prosjektene hun deltar i.