Anne Zanussi

Anne Zanussi er senior tjeneste- og interaksjonsdesigner i Halogen med over 20 års design-erfaring. Anne jobber med tjenestedesign og digitalisering i store, komplekse prosjekter i både offentlig og privat sektor. Som tjenestedesigner har hun jobbet med flere prosjekter innen helse, der utfordringer ifm pasientreisen mellom institusjoner og behandlere har vært et sentralt fellestrekk. Hun er ekspert på behovskartlegging, og brenner for formidling av brukernes behov – både funksjonelle, kognitive og emosjonelle. Hun trives i hele spennet fra strategi til ferdig løsning. Anne har hovedfag i Medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vært gjesteforeleser på UiO og Norges Markedshøgskole, og holder jevnlig foredrag om tjenestedesign og digitalisering.