Adele Stranger Heger

Adele Stranger Heger er innleid prosjektleder i Norsk Helsenett fra Accenture Interactive. Hun har flere års erfaring med å drive innovasjonsprosesser i store, komplekse prosjekter på tvers av både offentlig og privat sektor. Adele brenner for en menneskesentrert tilnærming til innovasjon og bærekraftig utvikling, og kombinerer dette med en sterk forståelse. Hun har utdannelse fra University of Sydney Business School (Master of Commerce) med spesialisering i strategi, innovasjon og entreprenørskap. Det siste året har hun vært involvert i prosjektet Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner, og driver dette fra NHN sin side for å sikre at løsningen passer inn med dagens systemer og aktører, samt målbildene for utvikling i helsesektoren for øvrig.