Kirsten Petersen

Kirsten Petersen, prosjektleder i Helsedirektoratet. Er utdannet sykepleier, helsesykepleier, sosiolog og helseinformatiker. Har lang erfaring fra offentlig virksomhet med ulike prosjekter som dekker alle nivå av helse- og omsorgstjenestene. Har i mange år arbeidet på e-helse-området, men de siste årene med utgangspunkt i oppgaver innenfor Helsedirektoratets portefølje. Er initiativtaker til prosjekt digital behandlings- og egenbehandlingsplan og har fulgt dette over flere år.