Helga M. Brøgger

Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som overlege i radiologi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun er leder i Norsk radiologisk forening. Hun har en sterk interesse for helseteknologi, med spesielt fokus på kunstig intelligens.