Erlend Mork

Erlend Mork er psykologspesialist, PhD ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ved Oslo universitetssykehus. Han har bred erfaring med undervisning, opplæring og veiledning av behandlere i blant annet klinisk suicidologi, Dialektisk atferdsterapi og innen psykosefeltet. De siste årene har han arbeidet med implementering av veiledede ehelseverktøy i Norge, som iFightdepression og REACT NOR.